تکنیک های استفاده از تخفیف در فروشگاه

برای استفاده از تکنیک های فروش باید به چند نکته توجه داشت

  • تخفیف نباید همیشگی باشد
  • تخفیف باید قابل باور باشد که مشتری به کیفیت و خرید از شما شک نکند
  • از روانشناسی اعداد و حروف در تخفیف استفاده کنید تحقیقات نشان میدهد اعداد بیشتر از حروف در ذهن ماندگار و جدابتر هستند
  • خلاقیت در طراحی برگه های تخفیف داشته باشید
  • برگه های تخفیف نباید بیش از حد بزرگ باشدتحقیقات نشان میدهد برای ذهن مشتری بزرگی تبلیغات تخفیف قابل باور نیست
  • اعداد تخفیف نباید زیادی رند باشد
  • عدد بعد از تخفیف را زیر کالا درج کنید چرا که ذهن مشتری حوصله حساب کتاب کردن ندارد
  • از حروف و اعداد عجیب غریب استفاده نکنید با مشتری ساده برخورد کنید
  • برای تخفیفات خود دلیل و بهانه زمانی و مناسبتی یا شرایط محیطی داشته باشید
  •  

احتیاج به کمک دارید ؟

آیا سوالی یا نظری در رابطه با شرکت پروشلف دارید؟
بوسیله فرم روبرو پیام خود را مستقیم به دست مدیریت برسانید