قفسه انباری راک

 قفسه  انباری راک پالت

قفسه انباری راک قفسه ای است که در انبارهای صنعتی استفاده می شود و دارای دو نوع قفسه انباری راک نیمه سنگین و قفسه انباری راک سنگین است که هرکدام دارای تحمل بار متفاوتی هستند.

از ویژگی های قفسه انباری راک سنگین عبارتند از :

  • ضخامت ستون 2 میل رول فرمینگ دارای ارتفاع نامحدود 

  • ضخامت بازویی 2 میل به صورت زیگما و رول باکس

  •  کلیپس چهار ناخونکی 3 میل

  •  کف پوشها دارای ضخامت 1/5 میل

  •  رنگ پودری الکترو استاتیک کوره ای

  • تحمل بار تا 3000 کیلو گرم در هر طبقه

  •  

 

احتیاج به کمک دارید ؟

آیا سوالی یا نظری در رابطه با شرکت پروشلف دارید؟
بوسیله فرم روبرو پیام خود را مستقیم به دست مدیریت برسانید