قفسه سوپرمارکتی

 قفسه سوپرمارکتی

در زیر چند نمونه از کار های اجرا شده تیم پروشلف را مشاهده می کنید :

 مشخصات فنی قفسه سوپرمارکتی عبارتند از:

قفسه سوپرمارکتی یک طرفه ارتفاع 2 متر در 6 طبقه

 • دارای پانل پشت

 • ضخامت کفه ها 7/. میل 

 • ضخامت ستون ها 2 میل 

 • ضخامت لچکی ها 2 میل

 • رنگ پودری الکترو استاتیک

 • قابلیت تنظیم ارتفاع در فواصل مختلف

 • نصب بسیار آسان 


   

 

قفسه سوپر مارکتی دوطرفه وسطی در ارتفاع 160 سانت در 10 طبقه

 • دارای پانل پشت

 • ضخامت کفه ها 7/.

 • ضخامت ستون 2 میل

 • ضخامت لپکی 2 میل

 • رنگ پودری الکترو استاتیک کوره ای

 • قابلیت تنظیم ارتفاع طبقات در فواصل مختلف

 • نصب بسیار اسان


   

 

قفسه سوپرمارکتی سرلاین در ارتفاع 160 سانت و 5 طبقه

 • دارای پانل پشت

 • ضخامت کفه ها 7/. 

 • ضخامت ستون ها 2 میل 

 • ضخامت لچکی ها 2 میل

 • رنگ پودری الکترو استاتیک کوره ای

 • قابلیت تنطیم ارتفاع در فواصل مختلف

 • نصب بسیار اسان


   

 

احتیاج به کمک دارید ؟

آیا سوالی یا نظری در رابطه با شرکت پروشلف دارید؟
بوسیله فرم روبرو پیام خود را مستقیم به دست مدیریت برسانید