قفسه انباری نیمه سنگین (ایزی راک)

قفسه انباری نیمه سنگین یا (Easy Rock)

قفسه انباری نیمه سنگین یا ایزی راک برای انبار کالاهای با وزن کمتر از  500 کیلو کاربرد دارد.

از ویژگی های قفسه انباری نیمه سنگین عبارتند از : 

  • تحمل بار هر طبقه از این مدل قفسه انباری تا 500 کیلو میباشد

  • مانند قفسه های راک سنگین از پایه های عمودی راک (قاب راک) و با زویی و کفپوش تشکیل شده است

  • ضخامت پایه های عمودی قفسه انباری راک نیمه سنگین یا ایزی راک 1/5 میل است

  • بازو ها بصورت پروفیل و زیگما میباشد که دارای ضخامت 1/5 میل است

  • ضخامت کفپوش ها 7/. است.

 

 

احتیاج به کمک دارید ؟

آیا سوالی یا نظری در رابطه با شرکت پروشلف دارید؟
بوسیله فرم روبرو پیام خود را مستقیم به دست مدیریت برسانید