قفسه انباری سنگین بالکی راک


جهت ذخیره محصولاتی که توسط نیروی انسانی بارگزاری می شود کاربرد دارد.

این سیستم هم مانند قفسه های راک پالت از قطعات مختلفی مانند قاب راک و بازویی تشکیل شده با این تفاوت که در این نوع قفسه بندی پانل هایی روی بازویی ها قرار می گیرد که کالا ها مستقیم روی این پانل ها قرار می گیرد.

با توجه به سیستم قفسه بندی بالکی راک که توسط نیروی انسانی انجام می پذیرد می توان از قفسه بندی بالکنی راک استفاده کرد.

قفسه انباری بالکی راک را، با راهرو بندی می توان در 2 یا 3 طبقه تکرار کرد در نتیجه از حد اکثر ارتفاع سالن استفاده برد.

 

چند نمونه کار اجر شده قفسه انباری سنگین بالکی راک توسط تیم پروشلف :

برچسب ها : قفسه انباری , قفسه انباری راک , قفسه انباری راک سنگین , قفسه انباری راک نیمه سنگین , قفسه بندی , قفسه بالکی راک , قفسه پالت راک , قفسه فروشگاهی , قفسه فروشگاهی عایپری , قفسه هایپری , قفسه سوپر مارکتی , میز چک اوت , میز صندوق , میز صندوق فروشگاهی , ترولی , چرخ خرید , کالسکه خرید , rock , easy rock , shelf , shelve , easyrock